Anne

Overzicht compagnonsSpreek af met deze compagnon

In 2010 stapte mijn zoon uit het leven. Van alle verlieservaringen die ik meemaakte, blijft dit het meest ingrijpende. Verlies overkomt je en heeft een invloed op het verder verloop van je leven.

Ik groeide op met een oudere broer met een mentale beperking en autisme. Zo leerde ik van kleins af aan rekening te houden met de kwetsbaren in onze maatschappij. Als puber voelde het soms zeer beklemmend te leven in een gezin waar alle steeds extreem georganiseerd verliep. De nabijheid van mijn broer heeft me voor een groot stuk gemaakt tot wie ik nu ben. Ik koos voor een studierichting waarmee ik in de sociale sector terecht zou kunnen, ook al ben ik nadien elders gaan werken. Toen ik trouwde, bleef dat sociale engagement een belangrijke plaats innemen. Ik begeleidde een aantal jaren mee een praatgroep voor ouders van kinderen met autisme en nog steeds word ik gevraagd op infoavonden te getuigen over mijn ervaringen. In zomervakantie ga ik als vrijwilliger mee op vakanties voor mensen met een beperking.

Kort na de geboorte van mijn 3 kinderen kreeg mijn moeder de diagnose kanker. Na een half jaar van in en uit het ziekenhuis was ze er plots niet meer. Een half jaar later overleed ook mijn schoonmoeder en hadden mijn kinderen geen grootmoeder meer.

Als jonge moeder hoop je toch om te kunnen rekenen op de steun en ervaring van je (schoon)ouders bij de organisatie van je gezin. Ik moest mijn tijd verdelen tussen mijn gezin, mijn job en de opvang van mijn vader en broer. Want ondanks het feit dat mijn vader al een eind in de zeventig was, wilde hij na de dood van mijn moeder zelf voor mijn broer blijven zorgen. Voor mij was het dan ook een logische keuze om hem hierbij te helpen. Toen mijn vader de daaropvolgende jaren enkele keren moest worden opgenomen in het ziekenhuis, pasten wij de organisatie van ons gezin aan, zodat mijn broer dan telkens bij ons kon logeren. Tot het moment dat bleek dat mijn vader kanker had in een ver gevorderd stadium. Toen zijn we op zoek gegaan naar een duurzame oplossing. Gelukkig heeft papa nog net kunnen meemaken dat er een plek vrij kwam in een aangepaste woonomgeving waar mijn broer de juiste zorg en ondersteuning zou krijgen.

Na het overlijden van papa en de verhuis van mijn broer trachten we ons leven opnieuw invulling te geven. Onze kinderen waren ondertussen opgegroeid tot fijne jongeren, elk met hun eigen persoonlijkheid. De middelste worstelde echter erg met zichzelf en zijn plaats in de wereld. Reeds op jonge leeftijd kreeg hij de diagnose ADHD. Dankzij de nodige begeleiding heeft hij een fijne kindertijd gehad en is hij vlot door de lagere school geraakt. maar de overgang naar het technisch onderwijs was moeilijk. Dagelijks moest hij opboksen tegen onbegrip, negatieve feedback, klasgenoten die misbruik maakten van zijn goedgelovigheid. Dit maakte hem soms zeer ongelukkig. Tot op de dag dat hij vond dat het genoeg geweest was.  Op zijn 16de stapte hij uit het leven.

Het verlies dat we te verwerken kregen was ingrijpender dan al het vorige. De steun die ik vond bij lotgenoten in de praatgroep voor nabestaanden, was onbetaalbaar. Met enkelen van hen blijf ik op regelmatige basis afspreken. Na enkele jaren heb ik het gevoel dat ik vanuit mijn ervaring hiermee ook iets wilde betekenen voor anderen.

Ondertussen ben ik mede-begeleider in een praatgroep voor nabestaanden van zelfdoding.

Ik blijf positief in het leven staan. Elke keer opnieuw ben ik uit het dal gekropen en met volle moed verder gegaan. Elke ervaring heeft me mee gemaakt tot wie ik ben. Deze positieve energie wil ik dan ook delen met wie ze gebruiken kan.