Ik had behoefte aan een gesprek met iemand die het echt begreep

Kathleen Roskams