School voor
verlies-kunde

De gouden lijn & lijm in elk van onze vormingen is onze concrete en ervaringsgerichte aanpak en onze ruime ervaring in het werkveld. Je gaat naar huis met handvaten en kaders die je nadien niet meer vergeet en door kan geven binnen jouw gezin, school of werkveld !
Met een enthousiaste ploeg rouw- en verliesdeskundigen bieden we jullie een ruim aanbod.

Waarnaar ben je op zoek ?

Rouw en verlies in je (zorg)organisatie

Het hartenhuis
• over verlies begrijpen en ondersteunen
• voor zorgverleners, vrijwilligers en teams
• min ½ dag  (te combineren met Jij wordt gekend)

Jij wordt gekend
• over wat echt troosten is
• voor zorgverleners, vrijwilligers en teams
• min ½ dag (te combineren met Het hartenhuis)

deze workhops kunnen als teambuilding georganiseerd worden in de Ardennen, 2 daagse

Dekentje van troost
over welke troost en kracht de natuur in zich heeft
om je team te verwennen en hen inspiratie mee te geven in hun werk met patiënten
workshop ½ dag op vraag

Anders kijken naar verlies
over de kracht en veelzijdige inzetbaarheid van foto's en beelden
voor jongeren, (jong)volwassenen, zorgverleners en vrijwilligers en teams
min ½ dag

Rouw en verlies op school

Omgaan met verlies @ school
over soorten verlies en hoe je daar als school mee omgaat
voor leerkrachten kleuter-, lager- of middelbaar onderwijs
1 of 2 dagen

Lost in the world
(doe-) workshop over verlies en veerkracht
• voor jongeren en jongvolwassenen
• ½ dag

Als verdriet op bezoek komt
doe-workshop met verhalen over verlies
• voor kinderen 6-12 jaar
• ½ dag

Wat nu? Een leerling of collega met kanker
ondersteunen van ziekte op school
• voor leerkrachten, leerlingbegeleiders
• ½ dag

Rouw en verlies op je werk


Anders kijken naar verlies
voor jongeren, (jong)volwassenen, zorgverleners en vrijwilligers en teams
door Kelly Snoeck
€75 per deelnemer (drank inbegrepen)

Omgaan met verlies @ work
voor preventieadviseurs, werkgevers, werkgevers, arbeidsgeneesheren enz.
€140/deelnemer (broodjeslunch en drank inbegrepen)
                                                                                                                                                                                                                                                      
Keynote Lost & Co – belang van aandacht voor verlies op het werk
voor werkgevers en werknemers
op maat - vul hieronder de fiche in voor contact

Rouw en verlies bij jezelf

In de spiegel kijken
je leert over jezelf zijn, authentiek overkomen, je imago, je reputatie, je identiteit en gedrag
voor iedereen die in de spiegel durft kijken
door Griet Van Lathem

Rouw en verlies voor begeleiders

Rouw Rauw Auww
opstarten van een rouwgroep
voor wie lotgenotengroepen wil begeleiden
3 x ½ dag  of traject op maat

Creatief rond rouw en verlies
voor wie creatief aan de slag wil rond rouw en verlies
1 dag of 2 dagen

Relax: wel in je vel !
voor kleuters en kinderen
voor begeleiders buitenschoolse kinderopvang & leerkrachten
½ dag

                                                                         Lost & Co vormingsploeg

Greet Peeters

Kathleen Roskams

Kelly Snoeck

Griet Vanlathem

Sandra De Haes


powered by Typeform

Je doorleefde voorbeelden waren voor ons heel herkenbaar en inspirerend !
ziekenhuisvrijwilligster Kotk - 2018 - Kathleen


Deelnemers complimenteren jullie om jullie aanpak, omdat die no-nonsense is en recht uit het hart. Mooier kan het toch niet
- verantwoordelijke vrijwilligerswerking Samana - 2018 - Sandra & Kathleen


Kelly, je bent niet alleen een dame met veel pit maar je verbindt je prachtige fotografie met een effectieve aanpak.
Dit resulteerde in een origineel en luchtige vorming die zeer geschikt was om ons team in gesprek te laten gaan
over zaken die niet altijd makkelijk bespreekbaar zijn.

Door je ontwapende manier van zijn, breng je heel veel veiligheid en kan en mag het er allemaal zijn
Sandra

Kelly begeleidde ons team even kordaat als liefdevol. 
Er werden foto's gebruikt om ons met elkaar vlot te laten communiceren over soms heel persoonlijke en gevoelige onderwerpen.
We merkten in de maanden nadien dat die gesprekken een basis gevormd hebben voor een nieuwe doorstart als team.   ​

Sandra, jij bent een enthousiaste en bezielde vertelster.
Met je humor weet je luchtigheid te brengen en worden zelfs zware thema's licht !

Een heel interessante en concreet bruikbare vorming !
- Griet -


Bijna dagelijks gebruik ik in mijn les en stage praktijk de achtergronden die ik van je meekreeg
- leerkracht verpleegkunde, vorming CNO 2018, Kathleen -

Het is een verdieping op mijn zelfbeeld en spiegelbeeld.
Hoe ik mach en mismach met mezelf en anderen.
Bedankt Griet voor het inzicht en de handvaten.

We willen Kelly oprecht bedanken voor haar presentatie en gedrevenheid. Na een boeiende lezing over hoe je kan omgaan met rouw en verlies en hoe foto’s daar een rol in kunnen spelen, volgde een praktisch luik met ervaringsgerichte oefeningen in groep als individueel. De opdrachten zorgden voor ontmoeting en dialoog.

Een grote dankbaarheid voor de veiligheid, het delen, de openheid, het vertrouwen, de warmte en kwetsbaarheid in de groep die de essentie waren om de mooie tools die Kathleen ons aanreikte ten volle ten kunnen integreren.
- tweedaagse voor Massage bij kanker België 2019 -