Kelly Snoeck

Ik ben fotografe en coach. De rode draad doorheen al mijn werk is mijn focus op het verhaal achter de mens en de kracht van het beeld hierin. 

Als coach heb ik Maniola opgericht, waar ik (jong)volwassenen help dieeen dierbare hebben verloren of een deel van zichzelf, door ziekte of een andere ingrijpende situatie. Ik begeleid hen doorheen het proces van afscheid nemen, bewustwording en transitie om stap voor stap een nieuw begin te kunnen opbouwen. Met gesprekken en visuele werkvormen brengen we helderheid in de chaos en beantwoorden we vragen als ‘hoe moet het nu verder?’, ‘wie ben ik geworden?’ en ‘waar wil ik heen?’. Het traject mondt uit in een soort groeiproces als mens waaruit kan blijken dat ook de loopbaan of andere aspecten van hun leven aan verandering toe zijn.  

Iedereen maakt verlies mee, ook ik…de rollercoaster aan emoties, het niet weten, het gebrek aan houvast, de leegte,de angst om de zin van het leven niet meer terug te vinden. Heel vaak wordt er van ons verwacht dat we snel de draad terug oppikken van het werk en ons alledaagse leven. Nochtans is het nodig en bijzonder waardevol om ons rouwproces echt te kunnen doorleven en er op een constructieve manier over te kunnen communiceren met elkaar. 

Samen met de collega’s van Lost &Co, wil ik mijn kennis en ervaring uit individuele verliesbegeleiding, lezingen en workshops en persoonlijke levensgebeurtenissen omzetten naar toegankelijke en praktijkgerichte vormingen en workshops op de werkvloer. Als we allemaal verlieskundiger worden, dragen we bij aan meer welzijn op het werk en leren wekracht te halen uit crisismomenten.  

Ik ben master in de Communicatiewetenschappen, volgde een Postgraduaat Inspirerend Coachen en training in Photocoaching en NLP om me daarna te specialiseren in rouw- en verliesbegeleiding via opleidingenals ‘Rouw- en verliescoaching’, ‘Coachen met visualisaties’ en ‘Coachen rondkanker en werk’.