Sandra De Haes

Sandra werkt(e) als palliatief verpleegkundige, creatieve rouwtherapeut en is mede bezielster van vzw Op Eigen Wijze.

Mijn ontmoetingen met mensen op de grens van leven en dood zijn intens en voegen leven toe aan mijn leven. Waar woorden tekort schieten tijdens die gesprekken weet ik vanuit mijn opleiding creatieve therapie altijd wel een tool aan te reiken. Ik gebruik ze ook dagelijks in mijn eigen praktijk waar ik als rouwtherapeut mensen met een verlies ervaring individueel begeleidt.

Het zorg dragen voor mensen met verlies en verdriet loopt als rode draad door mijn leven. Zo kwam ook Lost en Co op mijn weg, waar ik meewerk als compagnon en vormingsmedewerker.

Het grootste deel van haar tijd gaat naar Op Eigen Wijze. Vanuit het geloof dat elk verlies een kracht in zich draagt en vertrekken uit dit leven een kans tot verbinden is, draag ik als uitvaartondernemer mee zorg voor alles om en rond het sterven en daar voorbij.