Co bij Lost & Co

Info voor vrijwilligers

Welkom co!

Co bij Lost & Co ben je als je iets deelt waar je goed in bent, iets wat je graag doet, en dit met wie zich verloren voelt. Je kent het gevoel zelf en wil er voor anderen iets in betekenen.

Als vrijwilliger kan je bij Lost & Co op verschillende manieren aan de slag. We geven je hier een overzicht van het wat en hoe van onze werking. Je leest wat ons vrijwilligersbeleid inhoudt, hoe we graag samenwerken, wat je mag verwachten en wat wij van jou verwachten.

Waarom Lost & Co?

Je verloren voelen. Het gevoel hebben er alleen voor te staan. Die momenten kennen we allemaal. Wanneer je je gezondheid, iemand of jezelf verliest, bestaat je leven vanaf dat moment uit een 'voor' en 'na'. Niets wordt ooit nog hetzelfde. Je gaat op weg mét je verlies.

Om je veerkracht te hervinden is het belangrijk je goed te omringen. Mensen te ontmoeten die naast je staan. Bij hen kan verlies er zijn zonder oordeel over hoe of hoelang je je verloren mag voelen. Ze openen mee je verhaal, ze helpen je ontdekken wat je nodig hebt of bij je past en ze wijzen je mee de weg. Ze bieden perspectief.

Verlies hoort bij het leven. En toch stoppen we het weg. Net omdat onze samenleving weinig oog heeft voor verlies, kan iemand die met verlies geconfronteerd wordt het moeilijk toelaten. Op die manier schuiven we twee dingen onder de mat: ten eerste de kans op erkenningen ten tweede, de kans om verlies om te zetten in kracht.

"We leven in een wereld waar 'vind ik leuks' sterk gewaardeerd worden. We zijn het gewoon om elkaar te sparen van pijn, elkaar ermee lastig te vallen. Nochtans is het nodig 'een beetje ongelukkig te mogen zijn' en 'helpt het verliesverhalen offline te kunnen de/en' (Dirk De Wachter). Kwetsbaarheid en imperfectie hebben iets moois in zich. Zoals de Japanse Kintsugi ons toont: breuken zijn mee deel van de geschiedenis van een abject en dragen daarmee bij aan de schoonheid ervan.

Lost & co geeft verlies een gouden randje en nodigt iedereen uit daaraan mee te doen. We ondersteunen en inspireren iedereen om een eigen manier te vinden om met verlies om te gaan en daar kracht uit te halen. We zwijgen niet over verlies en maken verhalen mee zichtbaar en bespreekbaar.

Lost & Co heeft volgend aanbod:

 • We helpen mensen uit te zoeken wat ze nodig hebben en de weg te vinden in het bestaande aanbod. Waar iemand een vraag heeft, denken we mee. Dat is onze Wegwijs. Gratis en voor iedereen. We beantwoorden wekelijks vragen per mail, telefoon of we spreken een keer af.
 • We zorgen dat mensen met herkenbare verhalen elkaar ontmoeten. ln die gelijkwaardigheid schuilt de erkenning. Een goed gesprek met iemand die weet wat verliezen is. Jezelf verwennen. lets nieuws ontdekken. Samen iets doen met twee of in groep. Dat is ons aanbod van Compagnons en Graag gedaan-ers. We zijn met dit aanbod gestart in Lier en breiden nu verder uit naar andere steden.
 • We maken teams op scholen, in organisaties of bedrijven verlieskundiger, telkens vertrekkend vanuit ervaringen die ze zelf onderweg tegenkomen. Zo zorgen we voor vorming en ondersteuning.
 • Op evenementen, via partners en eigen communicatiekanalen maken Ambassadeurs verlies meer zichtbaar en bespreekbaar. Lost & Co erkent verlies in brede zin en laat mensen er anders naar kijken. Verlies hoort bij het leven, iedereen kent verlies immers in mindere of meerdere mate.
 • Gloed is een warme plek waar mensen warm welkom zijn in de Antwerpsestraat 126 in Lier (vanaf januari 2023). Je kan er even herbronnen op een bankje van stilte in de bruisende stad, afspreken met een compagnon op verhaal komen bij een verwarmend kopje troost, een troostkado vinden, je laten inspireren door een hartverwarmend boek, creatief aan de slag tijdens een workshop, op de koffie komen als lo(s)tgenoot of je kan er gloedvrijwilliger zijn.

Historiek

Onze organisatie is nog jong. Lost & Co startte ais vzw in maart 2018. Oprichter en bezielster is Kathleen Roskams, psychologe en systeemdenker.

De rode draad in mijn werk was telkens het ondersteunen van kwetsbare jongeren en jongvolwassenen, werken met vrijwilligers en dit telkens rond verlies, verlies in brede zin. lk werkte binnen de eerstelijnshulpverlening, het jeugdwerk en onderwijs. Lost & Co is gegroeid uit de vele verhalen over 'alleen voelen met verlies' die ik onderweg tegenkwam, zelfs wanneer mensen op zich goed omringd zijn hangt er een taboe op hoe lang je over verlies nog mag spreken. Vaak kan men het enkel delen achter de gesloten deuren van een hulpverlener. Of één van de jongeren uit de rouwgroep zei: hier kunnen we het delen maar in de echte wereld werkt dat zo niet. Dat kunnen we beter, dacht ik zo!

De grootste kracht van onze werking zit in de ploeg vrijwilligers en de samenwerking met ondernemers, de stad, sociale organisaties, partners: ze vormen mee de hefboom van onze werking. Op die manier geven verlies een gouden randje met velen samen. Zo creëren we een 'compassionate community'. We verkennen de mogelijkheden om dit initiatief op scholen, in organisaties of bedrijven in te bedden.

Vrijwilliger zijn bij Lost & Co

Vrijwilligersvormen het hart van onze werking. Zonder Co's geen Lost & Co. Onze ploeg bestaat uit:

 • Compagnons ervaringsdeskundigen die luisteren naar verhalen van anderen en iets delen over hun eigen weg naar veerkracht.
 • Graag gedaan-ers mensen met een verliesverhaal die iets wat ze goed kunnen weggeven individueel of in groep bv. een massage, een wandeling mindful fotograferen, een verwensessie bij een kapster enz.
 • Ambassadeurs dragen de werking, visie en missie van Lost & Co actief mee uit bv. door mee te werken aan een evenement of studiedag, regelmatig over Lost & Co te vertellen aan wie het kan gebruiken, verhalen te delen in een artikel of in een getuigenis... enz.
 • Gloedvrijwilligers voor wie graag mensen wil onthalen bij Gloed, onze vaste plek in Lier, graag de handen uit de mouwen steekt, graag verantwoordelijkheid neemt voor het geheel aan nodige taken. Een wekelijks of maandelijks engagement. Telkens met een andere vrijwilliger.

Herken je jezelf niet in één van bovenstaande profielen, maar voel je je op een andere manier aangesproken door onze werking? Als jonge vzw zijn er verschillende taken waarvoor we specifieke expertise kunnen gebruiken. Ben je een creatieve duizendpoot? Onderlegd ICT-er? Gouden organisatietalent? Strategisch denker? Laat het ons weten. We kijken samen of en hoe we een match vinden!

Wat verwachten we?

Voor een ruimer beschreven profiel en overzicht van verwachtingen, verwijzen we naar de extra fiches Compagnon, Graag gedaan-er, Ambassadeur of Gloedvrijwilliger worden. Aan te vragen via info@lostenco.be.

 • Je bent bereid je als Co minstens één jaar te engageren.
 • Als Co maak je Lost & Co mee bekend binnen je eigen netwerk (social media, je huisarts, ziekenhuis, vrienden en familie, school, werk ...). Fijn als je als compagnons, graag gedaan-er, gloedvrijwilliger kansen ziet om mee ambassadeurstaken op je te nemen. Je wordt ook uitgenodigd op de Lost & Collega's.
 • Werken met kwetsbare mensen vraagt zorgzaamheid en respectvol omgaan met elkaar. Je springt integer om met informatie die je wordt toevertrouwd. Elke Co ondertekent een vrijwilligersovereenkomst en verbindt zich zo aan afspraken die we maken rond privacy en integriteit.

Wat bieden wij jou?

 • Een zinvol engagement waarbij we samen sociale impact creëren.
 • Persoonlijke verrijking en de mogelijkheid eigen ervaringen zin te geven.
 • Je maakt deel uit vaneen toffe ploeg geëngageerde mensen.
 • Je kan deelnemen aan vormings- en overlegmomenten.
 • Je kan deelnemen aan aan Graag Gedaan groepsaanbod.
 • Je bent verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Als Graag Gedaan-er ben je sponsor in natura en kan je je eigen zaak, aanbod of passie op een sympathieke manier mee in de kijker zetten.

Info, ondersteuning, inspraak en bedanking
 • via de website, facebookpagina en nieuwsbrief blijf je op de hoogte
 • heb je vragen of wil je iets kwijt, kan je ons contacteren
 • jaarlijks organiseren we een drink om al onze Co's te bedanken en elkaar te ontmoeten

Van harte welkom!

info@lostenco.be

0470 12 30 74

Antwerpsestraat 126, 2500 Lier

This is some text inside of a div block.