ge-ïnspireerd
door

Peter Vandeputte

Bestuurder van vennootschappen
Sterk in financiën en organisatie
Werkgroep fundraising

Vincent De Coninck

Coach en ondernemer
Sterk in strategisch werk en authentiek leiderschap
Coach bij de start

Bert Leyssen

Huisart Broechem, onderzoeker palliatieve zorg
initiatiefnemer eerste symposium over Compassionate Cities België - voorzitter Eerstelijnszone Pallieterland
Sterk in verbinden en zorg
Inspireert vanuit wetenschappelijk onderzoek en het oprichten van warme burgerinitiatieven

Lieve Stappers

Oprichter Samman, Zebra vzw (Rondpunt) en Child Focus
Sterk in management en fundraising
Inspireert rond slow filantrophy

Gerd Vertommen

Coördinator Karavaan vzw
Sterk in overzicht houden, jeugdwerk & vzw wetgeving
Gouden partner in de meest brede zin van het woord

Lou Verwimp

Copywriter en storyteller
Sterk in verhalen vertellen, tekst en vormgeving
Gouden visie en missie-schrijver en verteller

Mie Bruyninckx

Leerkracht en expert in onderwijs(zorg)management
Sterk in visueel faciliteren, teksten schrijven en vormgeven
Inspireerde onze website met gouden tekeningen

Gwendoline Cleven

Ruime ervaring in HR en sales. Coach bij trajectum.
Sterk in veranderingsprocessen en strategisch werk
Inspireert rond duurzaamheid en groei.

Grieke Forceville

Coach bij Hefboom VZW
Grieke is een inspirator en enthousiast van bij de start. Ze deelt haar expertise in projectmatig werken, goed bestuur en beleidsontwikkeling.

Johan Ceulemans

Zelfstandig HR-manager, klinisch psycholoog van opleiding
Structureert het beleid in een format dat werkt en zet zich in om Lost & Co ook in andere regio’s en omgevingen (scholen, bedrijven,….) ingang te doen vinden.