Het bestuur

Johan Ceulemans

Zelfstandig HR-manager, klinisch psycholoog van opleiding

Structureert het beleid in een format dat werkt en zet zich in om Lost & Co ook in andere regio’s en omgevingen (scholen, bedrijven,….) ingang te doen vinden.

                                             
 Raad van bestuur– werkgroep Strategie

                                               Lost & Co is een mooi voorbeeld van deeleconomie -mensen met hun sterktes in contact brengen- in hun natuurlijke                                                omgeving op de meest normale manier: in de plaatselijke horeca en aanverwanten. Ik ben door een gesprek op de trein in dit                                                project ‘gerold’. Het voelde al snel als ‘thuiskomen’.

Grieke Forceville

Coach bij Hefboom VZW

Grieke is een inspirator en enthousiast van bij de start. Ze deelt haar expertise in projectmatig werken, goed bestuur en beleidsontwikkeling.

                                             
 Raad van bestuur - werkgroep Inhoud

                                              Ik hoor dikwijls spreken over integrale zorg en vermaatschappelijking, over waarden als autonomie en participatie.
                                              Al te vaak blijken dat in realiteit holle woorden. Lost & Co is voor mij een echt voorbeeld van hoe het anders kan.

Kris Sobry

Zaakvoerder van communicatiebureau Sobry.com & medeoprichter van Sterren op de Grasmat

Kris is een ondernemer en netwerker. Als expert communicatie zorgt hij van bij de start voor ons logo, de website en het onderhoud ervan, een communicatieplan enz.

                                               Raad van bestuur – werkgroep fundraising

Katrijn Ossaer

Projectverantwoordelijke bij ICOBA vzw

Katrijn inspireert Lost & Co met haar professionele kennis uit een vzw die taboes doorbreekt rond agressiebeheersing en is een gouden vriendin van Kathleen

                                              Raad van bestuur - werkgroep Inhoud

                                               Lost & Co helpt taboes te doorbreken en geeft jonge mensen een natuurlijk netwerk en een duwtje in de rug. Daar draag ik                                                graag mijn steentje toe bij.

Manon Van Camp

Solution specialist bij Microsoft, bedrijfspsychologe van opleiding

Doelgericht en sterk in empathie. Fan én compagnon van het eerste uur.

Raad van Bestuur - werkgroep Strategie & Compagnon

                                               Drie jaar geleden werd ik zelf ernstig ziek, wat een enorme impact gaf op verschillende aspecten in mijn leven. Soms kan het                                                dan erg deugd doen om te sparren met iemand. Het concept van Lost & Co werkt erg aanstekelijk en zorgt ervoor dat mensen                                                zich verbonden voelen in hun ervaring.

Els Van Weert

Regiodirecteur Thomas More Kempen

Els is een netwerker en heeft vanuit haar politiek engagement veel connecties in Lier en oog voor de meest kwetsbare mensen. Ze werd meteen getriggerd door de unieke benadering van Lost & Co. Toen ze het dossier grondig had doorgenomen, wilde ze graag bestuurder worden om Lost & Co mee uit te bouwen.
                                             
                                               Raad van bestuur - werkgroep Fundraising

                                               In de hogeschool zie ik jonge mensen worstelen met allerlei vormen van verlies. Lost & Co laat rouw en verlies deel uitmaken                                                van het leven. En dat met initiatieven en met een enthousiasme waar ik volledig achter sta.

Ingrid Pensaert

Bank Degroof Petercam

Ingrid kijkt toe op het  budgetbeheer: zijn de uitgaven in evenwicht met de inkomsten? Bestaat er een structurele financiële fundering en draagt die voldoende bij aan de organisatie van de vzw? Wat is er nodig om Lost & Co verder uit te bouwen?  

                                               Raad van bestuur - werkgroep Fundraising

                                               
Verlies en rouw maken integraal deel uit van ons leven maar we hebben niet altijd de weerbaarheid om het te verwerken. De                                                maatschappij geeft niet altijd de ruimte of het begrip. Via ToolBox kreeg ik de vraag Lost & Co te begeleiden en dat sprak me                                                onmiddellijk aan.

Rita Stappaerts

HR-manager bij Henkel

Rita is thuis in organisatie en veranderingsprocessen en wat betreft cijfers zet zij de puntjes op de i. Reeds van voor de start is ze als buurvrouw van Kathleen, klankbord en spiegel.

                                               Raad van bestuur - werkgroep Strategie

                                               Iedereen komt vroeg of laat met verlies, pijn en onzekerheid in aanraking en dat hakt erin. Zelf heb ik mijn moeder op jonge                                                leeftijd verloren aan borstkanker. ‘Was er zoiets maar geweest voor mij op dat moment’.